Dołącz do naszego zespołu - sprawdź kogo szukamy REKRUTACJA

Co to jest Attention, Interest, Desire, Action (AIDA)?

AIDA – anglojęzyczne określenie używane w marketingu jako określenie zestawu kolejnych reakcji klienta, wobec produktu lub usługi.

  • A – Attention (uwaga) – oznacza przyciągnięcie uwagi klienta do określonego produktu
  • I – Interest (zainteresowanie) – zainteresowanie potencjalnego klienta właściwościami produktu
  • D – Desire (pożądanie) – przekonanie potencjalnego klienta, że produkt może zaspokoić jego potrzeby i jest mu potrzebny
  • A – Action (działanie) – końcowe działania mające na celu zakup określonego produktu przez klienta

Słownik pojęć marketingowych