Dołącz do naszego zespołu - sprawdź kogo szukamy REKRUTACJA

Czym są cele reklamowe?

Cele reklamowe służą do określenia czynności, jakie mają zostać wykonane przez odbiorców kampanii. Można je podzielić na 3 główne grupy:

  • świadomość,
  • działania,
  • konwersja.

Na podstawie poszczególnych celów reklamowych zawartych w głównych grupach, tworzy się tak zwany lejek sprzedażowy, który prowadzi użytkownika przez kolejne etapy, aby na końcu dokonał zakupu.

Cele należące do grupy świadomość odpowiadają za zwiększenie zainteresowania usługami lub produktami jakimi dana marka dysponuje. Buduje to zaufanie wśród użytkowników do marki.

Cele, które odpowiadają za działania sprawiają, że dany odbiorca poszukuje więcej informacji dotyczących firmy.

Cele związane z konwersjami sprawiają, że osoby, które są zainteresowane daną marką decydują się na skorzystanie z jej oferty, poprzez zakup produktów lub usług.

Słownik pojęć marketingowych