Dołącz do naszego zespołu - sprawdź kogo szukamy REKRUTACJA

Efektywność kampanii Google Ads w branży ogrodniczej – osiągnięcie uśrednionego ROAS 1280,32%

Anna 30 stycznia 2024

Firma Świątek Las i Ogród, specjalizująca się w sprzedaży części zamiennych do urządzeń ogrodniczych, postawiła sobie za cel zwiększenie sprzedaży i efektywności wydatków reklamowych (ROAS). Dzięki naszym skutecznym działaniom w ramach kampanii Google Ads udało się osiągnąć imponujący uśredniony wskaźnik ROAS na poziomie 1280,32% przy budżecie ~3500 zł w okresie 01.2023 – 08.2023.

MIESIĄC ROAS
Styczeń 2023 791,91%
Luty 2023 735,57%
Marzec 2023 906,01%
Kwiecień 2023 1249,54%
Maj 2023 1442,40%
Czerwiec 2023 1547,52%
Lipiec 203 1474,92%
Sierpień 2023 1505,20%

Spis treści:

Cele klienta

Cel naszej kampanii był głównie nastawiony na dwa kluczowe dla klienta czynniki:

  • Maksymalizacja ilości sprzedaży.
  • Maksymalizacja wskaźnika ROAS.

Zrealizowane działania

Obrana strategia, którą zrealizowaliśmy wraz z całym zespołem była oparta o poniższe działania:

 • wykorzystanie kampanii Performance Max zamiast tradycyjnej PLA w celu maksymalizacji zasięgu reklamowego,
 • utworzenie kampanii z podziałem na poszczególne kategorie produktów,
 • po przeanalizowaniu trwających kampanii – stworzenie nowych kampanii dedykowanych produktom topowym, najlepiej konwertującym,
 • utworzenie kampanii na brand.

Głównym celem prowadzenia naszej kampanii Google Ads było zwiększenie potencjału sprzedażowego w przypadku dodanych produktów do kampanii, jednocześnie dążąc do redukcji kosztów związanych z uzyskiwaniem konwersji. 

Działania takie jak m.in. : 

 • analiza bestsellerów i gorzej sprzedających się produktów
 • analiza konkurencji
 • analiza współczynnika klikalności oraz współczynnika konwersji dla danego produktu

pozwoliły wyciągać wnioski, na których podstawie możliwe było dostosowanie strategii i osiągnięcie maksymalnej skuteczności w kampaniach.

Efekty współpracy

Efekty naszej współpracy są następujące – osiągnięty uśredniony wskaźnik ROAS na poziomie 1280,32% potwierdza skuteczność naszych działań. Jednocześnie zrealizowana strategia przyczyniła się do znacznego obniżenia kosztów reklamowych, co stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania budżetem reklamowym.

Wskaźnik ROAS w poszczególnych miesiącach wyglądał następująco:

Jak widać rosnący wskaźnik ROAS ukazuje wzrost efektywności kampanii. 

Podsumowanie

Ta udana współpraca z firmą Świątek Las i Ogród nie tylko przyniosła oczekiwane wyniki, ale również stanowi inspirację do dalszego rozwijania innowacyjnych strategii reklamowych. Osiągnięte sukcesy potwierdzają, że skoordynowane działania i zaawansowane strategie reklamowe są kluczowymi elementami efektywnej kampanii marketingowej.


Planowane kroki dalszej współpracy:

 • Kontynuacja kampanii: Utrzymamy pozytywny trend zwiększonej efektywności kampanii poprzez dalszą optymalizację i monitorowanie wyników.
 • Personalizacja komunikacji: Skoncentrujemy się na bardziej spersonalizowanej komunikacji z klientami, dostosowując treści reklamowe do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
 • Eksploracja nowych kanałów: Rozważymy rozszerzenie obecności online poprzez eksperymenty z nowymi kanałami reklamowymi, aby dotrzeć do jeszcze szerszej liczby odbiorców.
 • Kierowanie na odpowiednich odbiorców: Zwiększymy precyzję targetowania, uwzględniając profile i zachowania odbiorców, aby skuteczniej dotrzeć do właściwej grupy docelowej.